Zadávací list poptávky

(najetím myší na zadání bodů označených hvězdičkou se zobrazí nápověda)

Typ konstrukce:

Přejezd:
Lehký přejezd:
Přechod:

  UNIS       UNIS-1
  UNIS-L1 varianta A
  UNIS-L1 varianta B 

1. Údaje o železniční trati:

1.1 Železniční trať / km poloha
1.2 počet kolejí v přejezdu nebo přechodu

1.3 osová vzdálenost kolejí [mm] - číslo koleje *
1.4 typ kolejnice / úklon - číslo koleje *
1.5 skutečný rozchod (včetně rozšíření) - číslo koleje *
1.6 rozdělení pražců [mm]   600
1.7 druh a typ pražce/upevnění - číslo koleje *
1.8 směr tratě přímá - čísla kolejí *
oblouk - poloměr - číslo koleje *
1.9 převýšení tratě[mm] - číslo koleje
1.10 šířka přejezdu nebo přechodu (v ose koleje)[m]

2. Údaje o pozemní komunikaci

2.1 druh, třída a číslo pozemní komunikace
2.2 Úhel křížení [o]

3. Údaje o dodávce

3.1 termín dodávky
3.2 rozsah dodávky návrh sestavy přejezdu nebo přechodu
technická pomoc při montáži
dodávka montážních a manipulačních pomůcek
pronájem montážních a manipulačních pomůcek
3.3 dopravní dispozice
3.4 Zájemce firma, adresa:
      Kontaktní osoba zájemce: jméno a příjmení:
E-mail:
telefon:
 
fax:
 

4. Doplňující údaje o dodávce

(Zde lze slovně popsat zadání, pokud jej nelze spolehlivě definovat předcházejícím formulářem, dále lze uvést požadovanou sestavu zádlažby, jako jsou typ závěrné zídky, délky panelů vnějších v ose vozovky, případně jejich typové označení nebo požadavek na dodávku pouze panelů vnitřních atd. Lze také pouze zažádat o konzultaci či prohlídku v místě stavby)


 

                                                                                                            ZPĚT