Typová řada  UNIS-1

    Přejezdová konstrukce typové řady UNIS-1 sestává z železobetonových přejezdových panelů vnitřních (uložených uvnitř koleje), přejezdových panelů vnějších (uložených vně koleje) a prefabrikovaných závěrných zídek (prefabrikáty jsou rozměrově i tvarově shodné s typovou řadou UNIS). Přejezdové panely vnitřní se ukládají na paty protilehlých kolejnic prostřednictvím kombinace dvou elektricky izolovaných kloubových nosníků a dvou nosníků pevných (napevno uchycených ke spodní ploše panelů).  Vnější panely leží na patě kolejnice pomocí dvojice pevných nosníků v mezerách mezi pražci a z druhé strany přes pryžové podložky do loží v závěrných zídkách. Závěrné zídky oddělují prostor přejezdu od navazující pozemní komunikace a tvoří úložnou plochu pro panely vnější.


Parametry:

Všechny dílce přejezdové konstrukce UNIS-1

jsou dimenzovány nazatížení:

max. statické: 5,75 t/kolo + 20% přetížení

max. dymamické: 11,7 t/kolo

 


        


Použití:

  • pro tratě s rozchodem 1435, 1520 i 1524 mm
  • pro všechny typy kolejnic včetně žlábkových
  • pro svršek s pražci dřevěnými i betonovými (s výjimkou panelů vnějších pro kombinaci kolejnice S49 a pražce B03) s rozdělením 600 mm
  • Do přechodnic, vzestupnic i oblouků s poloměrem větším jak 150 m
  • Pro kolejnice s úklonem 1:20 nebo 1:40, případně i bez úklonu
  • přejezdovou konstrukci lze dodat s různými délkami panelů vnějších dle požadavku na stupeň její rozebíratelnosti (panely se vyrábí v délkách od 850  do 1700 mm v kroku po 50 mm

  

 Zpět 

Copyright © 2014