UNIS systém

je systém přejezdové a přechodové konstrukce, určené pro stavbu vozovek na křížení pozemní komunikace s železniční nebo tramvajovou tratí. Konstrukce je tvořena železobetonovými panely, uloženými výhradně na patách protilehlých kolejnic nebo na patě kolejnice a závěrné zídce prostřednictvím ocelových nosníků. Jednotlivé dílce systému svým tvarem podléhají pouze typu kolejnice a jsou zcela nezávislé na typu pražce a upevnění kolejnic.  

Kontrukce systému UNIS je rozdělena dle zatížení na lehké zádlažby a železniční přejezdy a ty pak dále na jednotlivé typové řady dle konstrukčního provedení dílců konstrukce.
 

Železniční přejezdy

Lehké zádlažby

Typová řada UNIS   Přejezdová konstrukce typové řady UNIS je uložena na patách kolejnic prostřednictvím kloubových nosičů.


Zobrazit více

Typová řada UNIS-1  Přejezdová konstrukce typové řady UNIS-1 je uložena na patách kolejnic prostřednictvím pevných nosičů nebo kombinace nosičů kloubových a pevných.

Zobrazit více

Typová řada UNIS-stabil    Přejezdová konstrukce typové řady UNIS-stabil je zcela novým technickým řešením, u kterého jsou pojížděné dílce uloženy uloženy v koleji pouze na třech podporách, přičemž na patách kolejnic spočívají  prostřednictvím konzolových nosníků, které jsou nedílnou součástí přejezdového panelu. Přejezdovou konstrukci nyní, po provedených pevnostních zkouškách prototypu, připravujeme do výroby.

Zobrazit více

Typová řada UNIS-L1Lehká zádlažbová konstrukce typové řady UNIS-L1 má dílce uloženy na patách kolejnic prostřednictvím pevných ocelových nosičů.


Zobrazit více

Copyright © 2014