Typová řada  UNIS-L1

    

    Lehká zádlažbová konstrukce typové řady UNIS-L1 sestává z železobetonových panelů vnitřních (uložených uvnitř koleje), panelů vnějších (uložených vně koleje) a prefabrikovaných závěrných zídek. železobetonové panely vnitřní se ukládají na paty protilehlých kolejnic prostřednictvím čtveřice nosičů pevných uchycených elektricky izolovaným svěrným spojem ke spodní ploše panelů. Vnější panely leží na patě kolejnice pomocí dvojice pevných nosníků v mezerách mezi pražci a z druhé strany přes pryžové podložky do loží v závěrných zídkách. 

Parametry:

Zádlažbové konstrukce typové řady UNIS-L1 jsou vyráběny ve dvou variantách zatížitelnosti:

Varianta A: pro zatížení 2,3 t/ nápravu - přejezdy pro manipulační vozíky a lehká nákladní vozidla

Varianta B: pro spojité zatížení 2,5kN v pruzích šířky 100 mm - pro přechody pro pěší

Použití:

  • pro tratě s rozchodem 1435 mm
  • pro všechny typy širokopatních kolejnic (S 49, R 65 , UIC 60 a další)
  • pro svršek s pražci dřevěnými i betonovými s rozdělením 600 mm
  • do přechodnic, vzestupnic i oblouků s poloměrem větším jak 150 m
  • pro kolejnice s úklonem 1:20 nebo 1:40, případně i bez úklonu
  • přejezdovou konstrukci lze dodat s různými délkami panelů vnějších dle požadavku na stupeň její rozebíratelnosti (panely se vyrábí v délkách od 650  do 1700 mm v kroku po 50 mm)


      

 Zpět 

Copyright © 2014