Typová řada  UNIS-stabil

     Přejezdová konstrukce typové řady UNIS-stabil je výsledkem naší pokračující vývojové činnosti v oblasti železničních přejezdů. 

    Sestává z železobetonových přejezdových panelů lichoběžníkového tvaru, které jsou uloženy uvnitř nebo vně koleje pouze na třech podporách. Podpory uložené na patách kolejnic, jsou tvořeny ocelovými konzolovými nosníky, jenž jsou nedílnou součástí železobetonového přejezdového panelu. Konzolové nosníky jsou na paty kolejnic ukládány prostřednictvím plastových elektroizolačních vložek. Na závěrné zídky se panely ukládají pomocí pryžových podložek obdobně jako u ostatních typových řad systému UNIS. Přejezdové panely nejsou ve styku s pražci ani se štěrkovým ložem.

     Uložení dílců prostřednictví tří podpor zajišťuje stoprocentní stabilitu přejezdových panelů a to bez ohledu na výrobní, montážní i provozní odchylky. Stabilita konstrukce zásadně omezuje dynamiku vnášenou do přejezdu při průjezdu silničních vozidel a tím výrazně snižuje opotřebení a prodlužuje životnost všech dílců přejezdové konstrukce a železničního svršku.Parametry:

Všechny dílce přejezdové konstrukce UNIS-stabil

jsou dimenzovány na zatížení:

max. statické: 5,75 t/kolo + 20% přetížení

max. dymamické: 11,7 t/kolo


   

Začátkem roku 2013 byly za účasti zástupců SŽDC s.o. provedeny první pevnostní zkoušky prototypových panelů vnitřních této typové řady. 

  Výsledky provedených zkoušek prokázaly, že přejezdová konstrukce UNIS-stabil plně vyhovuje požadavkům definovaným akreditovanou zkušebnou ve stavebním technickém osvědčení pro tyto přejezdové konstrukce. 

    Dílce typové řady UNIS-stabil tak lze bez jakýchkoli omezení používat při stavbě úrovňových železničních přejezdů.


Použití:

  • pro tratě s rozchodem 1435 mm
  • pro všechny typy širokopatních kolejnic
  • pro svršek s příčnými pražci dřevěnými i betonovými (s výjimkou panelů vnějších pro kombinaci kolejnice S49 a pražce B03) s rozdělením 600 mm
  • pro svršek s Y pražci (po konstrukční úpravě panelů a forem)
  • Do přechodnic, vzestupnic i oblouků s poloměrem větším jak 150 m
  • Pro kolejnice s úklonem 1:20 nebo 1:40, případně i bez úklonu
  • přejezdová konstrukce se vyrábí s délkou panelů vnějších 1000 a 1300 mm


 Zpět 

Copyright © 2014