Typová řada  UNIS

     Přejezdová konstrukce typové řady UNIS sestává z železobetonových přejezdových panelů vnitřních (uložených uvnitř koleje), přejezdových panelů vnějších (uložených vně koleje) a prefabrikovaných závěrných zídek. Přejezdové panely, které tvoří vozovku v místě přejezdu, jsou obdélníkového půdorysu a ukládají se prostřednictvím elektricky izolovaných kloubových nosníků na paty kolejnic v mezerách mezi pražci a do loží v závěrných zídkách. Závěrné zídky oddělují prostor přejezdu od navazující pozemní komunikace a tvoří úložnou plochu pro panely vnější.

Parametry:

Všechny dílce přejezdové konstrukce UNIS

jsou dimenzovány na zatížení:

max. statické: 5,75 t/kolo + 20% přetížení

max. dymamické: 11,7 t/kolo

 

        


Použití:

  • pro tratě s rozchodem 1435, 1520 i 1524 mm
  • pro všechny typy kolejnic včetně žlábkových
  • pro svršek s pražci dřevěnými i betonovými (s výjimkou panelů vnějších pro kombinaci klejnice S49 a pražce B03) s rozdělením 600 mm
  • Do přechodnic, vzestupnic i oblouků s poloměrem větším jak 150 m
  • Pro kolejnice s úklonem 1:20 nebo 1:40, případně i bez úklonu
  • přejezdovou konstrukci lze dodat s různými délkami panelů vnějších dle požadavku na stupeň její rozebíratelnosti (panely se vyrábí v délkách od 850  do 1700 mm v kroku po 50 mm)

  Tuto typovou řadu jsme již v roce 2004 nahradili novou typovou řadou UNIS-1 a proto ji již standardně nenabízíme, vyrábíme ji pouze na základě výslovného požadavku objednatele.


Zpět 

Copyright © 2014